Bun Quote

"Ga jezelf zien als een ziel met een lichaam in plaats van als een lichaam met een ziel."
Wayne Dyer
Banner
Banner

Aanmelden Nieuwsbrief

Naam:

Email:

Stichting Bun Sani ontvangt grant van SGP voor E-waste project

Ondertekening grant bij SGPStichting Bun Sani werd opgericht in 2010. Met als missie “het bevorderen van de awareness van de Surinaamse samenleving met betrekking tot het maatschappelijk zijn, zodat zij wordt aangezet tot positief gedrag”.

Momenteel is Stichting Bun Sani bezig met een onderzoek naar Electronisch afval. De Small Grants Programme (SGP) van de United Nations Development Programme (UNDP) heeft de Stichting ondersteund met een financiering van een door Bun Sani ingediend project, getiteld: “Het uitvoeren van een baseline assessment in relatie tot de wet- en regelgeving met betrekking tot E-waste”. Vanwege het ontbreken van cijfers over E-waste in Suriname, zal er ook een kleine survey verricht worden gericht op de vergaring van data bij bedrijven en huishoudens.

E-waste (electronic waste) staat voor electronisch afval. Een veel gebruikte term voor E-waste is Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Electronisch afval zijn verouderde, afgedankte en vaak niet meer te gebruiken electrische en electronische apparatuur (koelkasten, wasmachines, televisies, huishoudelijke apparaten, mobiele telefoons, computers, ICT apparatuur, enz...). Verder ook materialen en metalen die voorkomen in elctronische apparaten.

De realiteit van de dag is dat er in Suriname onzorgvuldig wordt omgegaan met E-waste. De waarnemingen zijn dat dit probleem voorkomt in de jonge kustvlakte in woonconcentraties en in het binnenland bij dorpen langs de rivieren. Dit zien we dagelijks in onze omgeving. E-waste wordt in onze (directe) leefomgeving gestort en gedumpt, en dat kan voor nadelige gevolgen zorgen voor ons leefklimaat, daarnaast wordt ook de bodem, water en de bodemvruchtbaarheid hierdoor aangetast.

E-waste is een grensoverschrijdende kwestie, zoals vele landen hun afval over de grenzen heen, vaak aan minder ontwikkelde landen exporteren. Electronisch afval richt veel schade toe aan ons milieu als het niet op de juiste manier wordt opgeslagen en verwerkt.

Middels dit onderzoek wensen wij op de eerste plaats erachter te komen hoe bewust Suriname is van electronische afval. Daarnaast willen wij ook weten hoe er met electronische afval wordt omgegaan en bewustwoording te realiseren over de negatieve gevolgen.

Uiteindelijk hopen wij een bijdrage te leveren aan een positieve verandering van het gedrag van ons allen en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met E-waste.